Bezpečnostná vložka MTL I 75K

4. bezpečnostna trieda podľa EN 1627

Uzamykací mechanizmus:

  • 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
  • interaktívne teleskopické stavítko ovládané pohyblivým prvkom v kľúči (tzv. plávajúcim stavítkom)
  • v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť rozšírenia o sústavu bočných a horných stavítok
  • patentovo chránený tzv. sférický tvar bubienka optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť zámkovej vložky.

Veľmi vysoká ochrana proti:

  • planžetovaniu (testované)
  • nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované)
  • odvŕtaniu (testované)
  • vytrhnutiu bubienka (testované).

Veľmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov:

  • patentová ochrana kľúča do r. 2028
  • výroba kľúčov výhradne po predložení bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov v servisných