Bezpečnostná vložka MTL Integrátor 75 P

Uzamykací systém MUL-T-LOCK INTEGRATOR

Uzamykací mechanizmus: Uzamykací systém MUL-T-LOCK INTEGRATOR

  • 7 stavitok v jednoradovom usporiadaní
  • jedno špeciálne tvarované stavitko s oválnym prierezom ovládané špeciálnym zárezom na kľúči (3 rôzne konfigurácie)

Vyská ochrana proti:

  • planžetovaniu
  • bumpkey metóde (nedeštruktívnej dynamickej metóde)
  • odvŕtaniu
  • neautorizovanému kopírovaniu kľúčov
  • patentová ochrana kľúča do roku 2022 (Patent pending)
  • výroba kľúčov výhradne po predložení bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov 3. bezpečnostnej triedy podľa európskej normy ČSN EN 1627